Trang chủ  Sản phẩm  Máy lạnh cũ

Máy Lạnh Cũ Tủ Đứng Dakin 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

18,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Tủ Đứng Dakin 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

18,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Tủ Đứng Funiki 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Tủ Đứng Funiki 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

17,000,000 đ

Máy Lạnh Tủ Đứng Cũ LG 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,000,000 đ

Máy Lạnh Tủ Đứng Cũ LG 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

17,000,000 đ

Máy Lạnh Tủ Đứng Cũ Media 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,000,000 đ

Máy Lạnh Tủ Đứng Cũ Media 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

17,000,000 đ

Máy Lạnh Tủ Đứng Cũ Nagakawa 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Tủ Đứng Nagakawa 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

17,000,000 đ

MÁY LẠNH CŨ TỦ ĐỨNG PANASONIC 2.0HP | GAS 410 NHẬT

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Tủ Đứng Reetech 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Daikin 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

13,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Daikin 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

18,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần LG 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần LG 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

17,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Media 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

38,500,000 đ

MÁY LẠNH CŨ ÂM TRẦN NAGAKAWA 10HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

38,500,000 đ

MÁY LẠNH CŨ ÂM TRẦN NAGAKAWA 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,500,000 đ

MÁY LẠNH CŨ ÂM TRẦN NAGAKAWA 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

17,000,000 đ

MÁY LẠNH CŨ ÂM TRẦN PANASONIC 4HP INVERTER

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

28,000,000 đ

MÁY LẠNH CŨ ÂM TRẦN PANASONIC 5.0HP INVERTER

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

28,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Reetech 10HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

35,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Reetech 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,500,000 đ

MÁY LẠNH CŨ ÂM TRẦN REETECH 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

17,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Funiki 10HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

45,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Funiki 3HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

11,500,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần Cũ Funiki 5HP

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

15,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Panasonic 3HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

8,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Panasonic 2.5HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

7,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Panasonic 2HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

6,800,000 đ

Máy Lạnh Cũ Panasonic 1.5HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

5,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Panasonic 1.0HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

4,500,000 đ

Máy lạnh Cũ Panasonic 3.0HP (Loại thường) - Malysia

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

9,000,000 đ

Máy lạnh Cũ Panasonic 2.5HP (Loại thường) - Malysia

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

6,300,000 đ

Máy lạnh Cũ Panasonic 2.0HP (Loại thường) - Malysia

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

5,000,000 đ

Máy lạnh Cũ Panasonic 1.5HP (Loại thường) - Malysia

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

3,300,000 đ

Máy lạnh Cũ Panasonic 1.0HP (Loại thường) - Malysia

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

2,800,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 3.0HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

8,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 2.5HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

7,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 2.0HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

6,800,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 1.5HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

5,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 3.0HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

6,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 1HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

4,500,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 2.5HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

6,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 2.0HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

5,300,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 1.5HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

3,300,000 đ

Máy Lạnh Cũ Toshiba 1.0HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

2,800,000 đ

Máy Lạnh Cũ Daikin 3.0HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

9,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Daikin 2.5HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

8,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Daikin 2.0HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

68,000,000 đ

Máy Lạnh Cũ Daikin 1,5HP (Inverter)

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

5,000,000 đ

Sửa Chữa Bảo Trì Vệ Sinh Máy Lạnh Nguyễn Kim Tận Nơi

Địa chỉ 1:
Cao ốc A, Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, TP HCM
Địa chỉ 2:
Dịch vụ Nguyễn Kim - Làm việc từ 7h00 đến 22h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật
Điện thoại: 0862016871
Hotline: 0862016871
E-mail: info@nguyenkim.co - info@nguyenkim.co
Website: www.nguyenkim.co

Hỗ trợ trực tuyến

Hãng

Quốc gia

0862016871
Zalo Nguyễn Kim