Trang chủ / Sản phẩm / Tủ lạnh cũ

Tủ lạnh cũ Aqua 50 lít

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

1,400,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 90 lít

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

1,500,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 120 lít đóng tuyết

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

1,600,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Aqua 123 lít đóng tuyết

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,600,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 123 lít đóng tuyết

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,500,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 130 lít đóng tuyết

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

1,900,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 143 lít đóng tuyết

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,200,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Aqua 143 lít đời mới

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,700,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 170 lít không đóng tuyết

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,300,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 170 lít cao cấp

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,700,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 205 lít cao cấp

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,600,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sanyo 250 lít cao cấp

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

3,200,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Aqua Inverter 185 lít cao cấp

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

3,900,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Aqua 185 lít cao cấp

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

3,900,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Panasonic 160 lít cao cấp

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

1,950,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Panasonic 160 lít không đóng tuyết

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

1,950,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Panasonic 160 lít đời mới

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,700,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Panasonic Inverter 160 lít cao cấp

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

3,700,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sharp 165 lít đời mới

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,800,000 VNĐ

Tủ Lạnh cũ Sharp 165 lít

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

2,700,000 VNĐ

3,3K 998 1K 1,3K